Scoala ParvaLocalitatea ParvaEtnografieCultura
Scoala Culturala Romaneasca
Şcoala oferă instruire în domeniul Agricultură, specializarea Lucrător în gospodărie agroturistică. Zona este una cu o situaţie economică
precară, având insă un cadru natural unic, agroturismul constituie o posibilitate de dezvoltare economică şi socială a membrilor comunităţii.
Şcoala recrutează elevii în principal din localitate, anual fiind înscrişi în jur de 60 elevi la cursurile de zi, cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani.
De asemenea şcoala poate oferi cursuri şi pentru adulţii interesaţi în formare pe anumite domenii.
 
Inscrierea in invatamantul primar 2013
Scoala de Arte si Meserii Parva
 
Parva, jud. Bistrita

Parva, jud. Bistrita
 
În momentul de faţă în şcoala noastră sunt înscrişi 26 de elevi în anul I  şi 28 elevi în anul II. Competenţele profesionale învăţate în şcoală acoperă o arie largă de cunoaştere, pe lângă cunoştinţele din domeniul agricol elevul este pregătit pentru a gestiona tot ce implică noţiunea de proprietar al gospodăriei, dezvoltarea proprietăţii precum şi prosperitatea acestuia şi a familiei lui.
În aceasta şcoală pe lângă SAM mai funcţionează si nivelele de învăţământ preşcolar, primar si gimnazial.
Şcoala dispune de două clădiri distincte, în una dintre ele funcţionând ciclul primar şi două grupe de grădiniţă, iar în a doua clădire funcţionează ciclul gimnazial şi SAM. Şcoala funcţionează cu un număr de 39 cadre didactice şi personal administrativ (5,5 norme).
În anul şcolar 2007/2008 elevii şcolii au fost repartizaţi în 30 săli de clase, astfel:
- învăţământ preprimar: 125 preşcolari în 7 grupe;
- învăţământ primar: 198 elevi în 14 clase;
- învăţământ gimnazial: 204 elevi în 9 clase;
- învăţământ profesional: 54 elevi în 2 clase.
În urma programului de reabilitare a unităţilor de învăţământ din mediul rural demarat in 2004, astăzi, în cele două şcoli de centru, funcţionează încălzirea centrală, grupurile sanitare au fost modernizate şi a fost revizuită instalaţia electrică.
În şcoală s-au derulat sau sunt în curs de derulare, următoarele parteneriate si programe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Şcoala  a beneficiat în cadrul programului pentru învăţământul rural de modernizarea bazei materiale prin înlocuirea mobilierului şcolar, instalarea unei reţele de calculatoare (10 calculatoare) care să înlesnească noile abordări ale predării – învăţării (AEL) precum si dotarea bibliotecii şcolare cu fond de carte. De asemenea mai dispune de două calculatoare la compartimentul administrativ si de o altă  reţea conectată la internet formată tot din 10 calculatoare pentru procesul instructiv-educativ.
Spaţiile de învăţământ sunt ocupate la maxim si activitatea se desfăşoară în prima parte a zilei.  Sălile de clasă sunt funcţionale, conform normelor sanitare.
În ultimii ani majoritatea sălilor de clasă au fost dotate cu mobilier nou în cadrul programului de dotare cu mobilier şcolar al I.S.J. Bistriţa -Năsăud , dar şi prin alocare de fonduri pentru acest capitol din bugetul Consiliului Local Parva. Mai există însă material didactic şi aparatură depăşite care nu sunt funcţionale. Curtea şcolii beneficiază de un teren de sport care necesită reamenajare.
Pe raza localităţii Parva funcţionează cinci şcoli aparţinătoare cu predare simultană şi cinci grupe de grădiniţă care îşi desfăşoară activitatea în spaţii închiriate.
Pe langă seriozitatea şi profesionalismul cadrelor didactice - in ceea ce priveste procesul instructiv–educativ - se remarca implicarea activa atat a elevilor cat si a dascalilor in viata comunitatii locale prin activitati ce vizeaza cunoasterea si pastrarea datinilor si obiceiurilor locale, valorificarea folclorului local.

Scoala Parva, jud. Bistrita - Tara Lapusului  Scoala Parva, jud. Bistrita - Tara Lapusului  Scoala Parva, jud. Bistrita - Tara Lapusului
 
 
 
 
©2008-2016 Proiect initiat de Scoala cu Clasele I-VIII Ostra, judetul Suceava.
Web design & gazduire web - SANNET Suceava.