*Ștefan Vodă, marele domn al Moldovei*

 

 • Aniversarea a 560 de ani de la urcarea pe tron a voievodului
  Pe parcursul lunii martie, elevii claselor V-VIII au pregătit eseuri, poezii, referate și desene având ca temă domnia și personalitatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. 
  Cele mai frumoase lucrări au fost expuse pe holul școlii. 

Diplome Concurs Regional de Creație Plastică și Literară „TOAMNA PRIN OCHI DE COPIL”, ediția a V-a

 • Inclus în CAERI 2017 – poz. 736
  Prof. îndrumător – Murgu Eugenia Angela

Înscrierea în învăţământul preşcolar 2017/2018

Vă aşteptăm pentru reînscrierea şi înscrierea preşcolarilor în anul şcolar 2017-2018.
Etapa de reînscriere, valabilă pentru grupa mijlocie şi mare, are loc în perioada 08.05.2017-20.05.2017, direct la sediul Grădiniţei cu Program Normal Ostra.
Etapa de înscriere, valabilă pentru grupa mică se va face în perioada 22.05.2017-16.06.2017, la secretariatul unităţii şcolare.

Pentru mai multe detalii, accesaţi:

http://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-stabilit-procedurile-%C5%9Fi-calendarul-aferente-%C3%AEnscrierii-%C5%9Fi-re%C3%AEnscrierii-%C3%AEn

http://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/prescolar/nota%20ISJ%20inscriere%20prescolar%202017.pdf

ANUNŢ-Înscriere în clasa pregătitoare an şcolar 2017-2018.

Scan4

ZIUA PORŢILOR DESCHISE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSTRA

portideschise

Înscrierea în învăţământul primar – anul şcolar 2017/2018

 

 

1. DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Informaţii de contact:

Şcoala Gimnazială Ostra – unitate cu personalitate juridică
Telefon/Fax: 0230/575301
E-mail: scoala_ostra@yahoo.com
G-mail: scoala1ostra@gmail.ro
Web: http://www.scoala-culturala.ro

Grădiniţa cu Program Normal Ostra – structură a şcolii
Telefon: 0230/575373
Fax: 0230/575301
E-mail: gradinitaostra@yahoo.com

Elevi, an şcolar 2016/2017:
Învăţământul preşcolar: 4 grupe –  80 preşcolari
Învăţământul primar: 8 clase –   139 elevi
Învăţământul gimnazial: 6 clase – 142 elevi

Cadre didactice:
4 profesori pentru învăţământul preşcolar
7 profesori pentru învăţământul primar
1 învăţător
9 profesori învăţământ gimnazial

Baza didactico-materială:
4 săli de grupă pentru învăţământul preşcolar
8 săli de clasă pentru învăţământul primar
6 săli de clasă pentru învăţământul gimnazial
1 laborator de informatică
1 laborator de fizică-chimie
1 sală de sport
1 bibliotecă

În anul şcolar 2016/2017, funcţionează 2 clase pregătitoare cu un efectiv de 28 elevi .

CLASA PREGĂTITOARE:
Activitatea la clasa pregătitoare se desfăşoară în incinta şcolii, după următorul program: 8,00 – 12,00.

Cadrele didactice care predau la clasele pregătitoare sunt calificate şi au participat la programul de formare desfăşurat în cadrul Proiectului POSDRU implementat de MEN, astfel că la începutul anului şcolar au fost familiarizate cu specificul clasei pregătitoare şi au fost „înarmate” cu instrumentele necesare elaborării diverselor materiale de care au nevoie, pentru buna desfăşurare a activităţii.

Se folosesc metode didactice tradiţionale, la care se adaugă cele moderne, adaptate cu particularităţile de vârstă ale elevilor clasei pregătitoare.
Se pune accent pe abordarea integrată a Curriculumului, astfel încât copilul să conştientizeze aplicabilitatea celor învăţate la şcoală.

Un rol deosebit de important îl are jocul didactic, care îmbină armonios jocul, ca activitate predominantă specifică vîrstei de 6 ani, cu învăţarea, ca activitate a cărei pondere va creşte treptat, pe măsura avansării în şcolaritate.

Copiii studiază ca limbă străină – limba engleză, astfel ei vor fi familiarizaţi încă de mici cu necesitatea conoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională.

P1000960 P1000971 P1000975 P1000976 P1000963

2. CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Strada Şcolii

3. METODOLOGIA ŞI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017/2018

» Pentru mai multe detalii accesaţi: www.edu.ro  

4. INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

a) Oferta educaţională:
Pentru anul şcolar 2017/2018, Şcoala Gimnazială Ostra are ca plan de şcolarizare următoarele clase

 • Clasa pregătitoare – 1 clasă cu 22 elevi, 25 locuri disponibile

JOI, 02.03.2017, ORELE 09:00-13:00,VA FI ORGANIZATĂ, CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018,

“ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

PĂRINŢII, COPIII ŞI ALTE PERSOANE INTERESATE POT VIZITA SPAŢIILE DEDICATE ACTIVITĂŢILOR CLASELOR PREGĂTITOARE ŞI POT PURTA DISCUŢII CU PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT IMPLICAT ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE.

Acte necesare pentru înscrierea în  clasa pregătitoare :
Dosar ce conţine:
1.CLASA PREGĂTITOARE:

 • Fişa de înscriere completată online la secretariatul şcolii
 • Copie certificat de naştere
 • Copie act de identitate părinţi
 • Copie rezultat evaluare psihosmatică a copilului, dacă este cazul(Copiii care împlinesc 6 ani între 01 septembrie şi 31 decembrie 2017)

b) Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

c) Informaţii pentru părinţi oferite de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

Premii Concurs Internațional de fantezie și îndemânare „Culorile Toamnei”, Clubul Copiilor, Lipova,Județul Arad, Ediția aXIII-a, 26 noiembrie 2016.

Felicitări!!!!!

001 002 003 004 005

În întâmpinarea Crăciunului 2016 – clasa aVIII-a B

Colinde, urătură, jocul caprei, jocul urșilor, banda Jienilor, Jocul măștilor.
Coordonatori – prof. Murgu Eugenia Angela și prof. Moroșan Vasile

Implicare Şcoala Gimnazială Ostra în concertul de colinde organizat în cadrul comunităţii Ostra cu ocazia sosirii lui Moş Nicolae.

http://suceavalive.ro/ajun-de-mos-nicolae-niciun-localnic-din-comuna-ostra-nu-l-asteptat-pe-mos-acasa-cum-era-normal/

https://www.facebook.com/pg/suceavalive.ro/photos/?tab=album&album_id=1248983828526393

Toţi copiii merită să fie fericiţi!!!

De Sf. Nicolae, elevii clasei a VIII-a B au donat jucării, dulciuri, fructe și hăinuțe la 12 copii, cu vârste cuprinse între 2-11 ani, din familii monoparentale și fără venituri. 
Diriginte, prof. Murgu Eugenia-Angela.