Acasă » 2017 » februarie

Arhiva Lunii: februarie 2017

ANUNŢ-Înscriere în clasa pregătitoare an şcolar 2017-2018.

Scan4

ZIUA PORŢILOR DESCHISE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSTRA

portideschise

Înscrierea în învăţământul primar – anul şcolar 2019/2020

 

 

1. DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Informaţii de contact:

Şcoala Gimnazială Ostra – unitate cu personalitate juridică
Telefon/Fax: 0230/575301
E-mail: scoala_ostra@yahoo.com
G-mail: scoala1ostra@gmail.ro
Web: http://www.scoala-culturala.ro

Grădiniţa cu Program Normal Ostra – structură a şcolii
Telefon: 0230/575373
Fax: 0230/575301
E-mail: gradinitaostra@yahoo.com

Elevi, an şcolar 2017/2018:
Învăţământul preşcolar: 4 grupe –  80 preşcolari
Învăţământul primar: 8 clase –   119 elevi
Învăţământul gimnazial: 6 clase – 117 elevi

Cadre didactice:
4 profesori pentru învăţământul preşcolar
6 profesori pentru învăţământul primar
1 învăţător
9 profesori învăţământ gimnazial

Baza didactico-materială:
4 săli de grupă pentru învăţământul preşcolar
7 săli de clasă pentru învăţământul primar
6 săli de clasă pentru învăţământul gimnazial
1 laborator de informatică
1 laborator de fizică-chimie
1 sală de sport
1 bibliotecă

În anul şcolar 2018/2019, funcţionează 1 clasă pregătitoare cu un efectiv de 23 elevi .

CLASA PREGĂTITOARE:
Activitatea la clasa pregătitoare se desfăşoară în incinta şcolii, după următorul program: 8,00 – 12,00.

Cadrul didactic care predă la clasa pregătitoare este calificat şi a participat la programul de formare desfăşurat în cadrul Proiectului POSDRU implementat de MEN, astfel că la începutul anului şcolar a fost familiarizat cu specificul clasei pregătitoare şi a fost „înarmată” cu instrumentele necesare elaborării diverselor materiale de care are nevoie, pentru buna desfăşurare a activităţii.

Se folosesc metode didactice tradiţionale, la care se adaugă cele moderne, adaptate cu particularităţile de vârstă ale elevilor clasei pregătitoare.
Se pune accent pe abordarea integrată a Curriculumului, astfel încât copilul să conştientizeze aplicabilitatea celor învăţate la şcoală.

Un rol deosebit de important îl are jocul didactic, care îmbină armonios jocul, ca activitate predominantă specifică vîrstei de 6 ani, cu învăţarea, ca activitate a cărei pondere va creşte treptat, pe măsura avansării în şcolaritate.

Copiii studiază ca limbă străină – limba engleză, astfel ei vor fi familiarizaţi încă de mici cu necesitatea conoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională.

P1000960 P1000971 P1000975 P1000976 P1000963

2. CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Strada Şcolii

3. METODOLOGIA ŞI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019/2020

» Pentru mai multe detalii accesaţi: www.edu.ro  

4. INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

a) Oferta educaţională:
Pentru anul şcolar 2019/2020, Şcoala Gimnazială Ostra are ca plan de şcolarizare următoarele clase

  • 1 Clasă pregătitoare – cu 26 elevi, 30 locuri disponibile

MARȚI, 05.03.2018, ORELE 09:00-13:00,VA FI ORGANIZATĂ, CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020,

“ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

PĂRINŢII, COPIII ŞI ALTE PERSOANE INTERESATE POT VIZITA SPAŢIILE DEDICATE ACTIVITĂŢILOR CLASEI PREGĂTITOARE ŞI POT PURTA DISCUŢII CU PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT IMPLICAT ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE.

Acte necesare pentru înscrierea în  clasa pregătitoare :
Dosar ce conţine:
1.CLASA PREGĂTITOARE:

  • Fişa de înscriere completată online la secretariatul şcolii
  • Copie certificat de naştere
  • Copie act de identitate părinţi
  • Copie rezultat evaluare psihosmatică a copilului, dacă este cazul(Copiii care împlinesc 6 ani între 01 septembrie şi 31 decembrie 2019)

b) Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

c) Informaţii pentru părinţi oferite de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

Premii Concurs Internațional de fantezie și îndemânare „Culorile Toamnei”, Clubul Copiilor, Lipova,Județul Arad, Ediția aXIII-a, 26 noiembrie 2016.

Felicitări!!!!!

001 002 003 004 005